INFO

Przykładowe usługi portalu e-usług:
• Skorzystaj z pomocy dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa
• Uzyskaj pomoc w sprowadzeniu dziecka uprowadzonego za granicę
• Skorzystaj z pomocy w opiece nad dziećmi oraz w ich wychowaniu
• Powiadom o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży — infolinia
• Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie
• Zgłoś zmianę miejsca zamieszkania do Wojskowej Komendy Uzupełnień
• Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci — infolinia
• Zgłoś przestępstwo
• Sprawdź organizatora kolonii albo obozu